• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Seniorenvoorlichters De Welle op huisbezoek

1024 683 Stichting De Welle

Als u een dagje ouder wordt en nog zelfstandig woont, dan kunt u tegen situaties aanlopen waarbij u wilt weten welke voorzieningen er zijn waar u een beroep op kunt doen. Denk aan vragen over hulp- en zorgverlening, wonen of (financiële) regelingen. Of misschien wilt u een hobby weer oppakken, uw sociale contacten uitbreiden, heeft u vervoersvragen of wilt u weten welke activiteiten er zijn waaraan u zou kunnen deelnemen. Seniorenvoorlichters van De Welle kunnen u hier alles over vertellen. Daarvoor komen ze graag bij u thuis. Aan deze huisbezoeken zijn voor u geen kosten verbonden.

Ouderen die hiervoor in aanmerking komen, ontvangen vooraf een brief van De Welle of ze een huisbezoek op prijs stellen. U bent hiertoe uiteraard niet verplicht, maar de ervaring leert dat veel ouderen deze bezoeken heel waardevol vinden. Tijdens het gesprek kunt u zelf aangeven met welke vragen u zit of wat u belangrijk vindt. De seniorenvoorlichter zal vervolgens proberen om u zo goed mogelijk te informeren. Zo nodig kan de seniorenvoorlichter u doorverwijzen naar de meest geschikte organisatie als u specifieke vragen of behoeftes heeft. Als er onderwerpen zijn, die u graag wilt bespreken met één van onze ouderenadviseurs, dan worden deze op een apart formulier vermeld. Het doorgeven doen we alleen met uw toestemming.

Vraag naar het legitimatiebewijs
Alle seniorenvoorlichters zijn vrijwilligers van De Welle. Zij hebben een legitimatiebewijs van De Welle bij zich en een ID-kaart. Deze moeten zij tijdens het huisbezoek aan u laten zien. Vraag hiernaar als zij dit niet doen voordat u iemand binnenlaat. Zo weet u zeker dat degene die bij u voor de deur staat, de juiste persoon is.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de ouderenadviseurs van De Welle. Zij helpen u graag verder. De Welle is elke werkdag van 09.00 tot 12.30 uur bereikbaar op 0548-638810 (Nijverdal) of 0546-571693 (Wierden). U kunt ook mailen naar info@stichtingdewelle.nl. Of kijk voor meer informatie op www.stichtingdewelle.nl.